درباره

این وبلاگ در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۸۶  درست شده است……..
فعلاً همین……………………….
با تشکر – مهدی رادی