رتبه بندی برترین FireWall های شخصی بنام سال ۲۰۰۸

سلام دوستان عزیز ، امروز تصمیم گرفتم که براتون رتبه بندی دیواره آتشین (Firewall) را برای مشاهده قرار بدهم، دیواره آتش از جمله مهمترین کارهایی که انجام می دهد جلوگیری از هک شدن یا نفوذ افراد به رایانه شما است ، دیدن این رتبه بندی در انتخاب یک فایروال خوب بسیار به شما کمک خواهد کرد. (دیدن رتبه بندی در […]