آموزش برنامه (Child Proof)

حتما برای شما پیش آمده که مثلا فرزندان یا برادر/خواهر کوچک ترتان خواسته باشد بنشیند پشت کامپیوتر و شما هم نگران این باشید که یه موقع یه چیزی رو به هم نریزد.تنظیمی را به هم نزند یا فایلی را پاک نکند. اکثر افراد در این جور موقع با کودک کنجکاو درست رفتار نمی کنند و […]