با قابلیت Boot Defrag آشنا شوید

یکی از مسائلی که ممکن است برای هر شخصی پیش بیاید مشکل کندی بوت ویندوز یا همان کندی خود راه انداز ویندوز می باشد ، دلایلی که برای این اتفاق می توان نام برد کم نیستند ، اما ما در این پست سعی کردیم تا یکی از گزینه هایی که ممکن است دور از چشم […]