آگاهی از فیلمهای منتخب هفته با نوین تصویر

امروز قصد دارم وبلاگی رو معرفی کنم که حقش بیش از اینهاست و بسیار دور از چشم مانده . بهروز عزیز از سال ۱۳۸۵ در وبلاگ خودش با نام نوین تصویر سعی کرده تا فیلمهای منتخب هر هفته را زودتر از آنکه در تلوزیون به نمایش در بیایند ، مورد بررسی و معرفی قرار بدهد. […]