تولد ۴ سالگی کمک رایانه

سیب وبلاگ کمک رایانه (پی سی هلپ) نیز هزاران چرخ خورد و خورد خورد تا به تولد چهار سالگی اون رسیدیم. بله، به همین سرعت چهارمین سال تاسیس کمک رایانه نیز رسید. جالبه که برای نوشتن این مطلب، مطلب کم میارم و نمی دونم دقیقاً چی بنویسم و همین مسئله هست که باعث میشه مرتب […]

تولد ۳ سالگی کمک رایانه

روزگار گذشت و گذشت و گذشت تا آنکه تولد سه سالگی کمک رایانه هم رسید. هر چند سه سال پر از افت و خیز را در کنار شما گذراندم، اما در کنار شما بودن برایم افتخاری بود. به هر حال می دانم که منتظر خوردن کیک هستید، پس شما را منتظر نمی گذارم. بفرمایید… پ.ن: […]

شکوایه من را همگی گوش کنید

قصد تغییر هاست خود را برای بهبود و ارتقاء امکانات سایت داشتم ، به همین دلیل با مدیران ۲ هاست (مدیر هاست فعلی و مدیر هاست بعدی) صحبت های اولیه را انجام دادم . وقتی کار بالا گرفت و به صورت جدی تر قصد تغییر هاست را پیدا کردم ، نمی دانم که چرا مدیران […]