افزایش امنیت در وردپرس (تغییر نام کاربری Admin)

برای تضمین اطلاعات و مطالب موجود در یک سایت ، چاره ای نیست جز افزایش امنیت . امنیت سیستم مدیریت محتواهای رایگان و کدباز را نمی توان به صورت صد در صد تضمین کرد ولی با رعایت برخی از نکات و هشدارها می توان امنیت را به میزان بسیار بالای افزایش داد . پیشنهاد می […]